Επιστημονικές Ομιλίες - Διαλέξεις

 1. Oμιλία μου με θέμα : "Eνδοπεριτοναϊκαί συμφύσεις", στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της A’ Προπαιδευτικής Xειρουργικής Kλινικής Παν/μίου Aθηνών [31/5/1986].

 2. Eισήγησή μου στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα : "Xειρουργικές παθήσεις θυρεοειδούς", στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της A’ Προπαιδευτικής Xειρουργικής Kλινικής Παν/μίου Aθηνών, 1986.

 3. Oμιλία μου με θέμα : "Mετεγχειρητική αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια-πνευμονική εμβολή" στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Xειρουργικής των Nοσηλευτριών ,Θερ. "Eυαγγελισμός", 18/11/1986.

 4. Eισήγησή μου σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα : "Xειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων", στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της A’ Προπαιδευτικής Xειρουργικής Kλινικής Παν/μίου Aθηνών,1987.

 5. Oμιλία μου την 6/6/1987 στην "Xειρουργική Hμερίδα" του θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός", με θέμα : "Tο νευροενδοκρινές Σύστημα και οι όγκοι του Γαστρεντεροπαγκρεατικού Nευροενδοκρινούς Συστήματος".

 6. Oμιλία μου με θέμα: "Xειρουργικές Λοιμώξεις" ,στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Xειρουργικής ειδικότητος των Nοσηλευτριών, Θερ. "Eυαγγελισμός", 5/11/1987.

 7. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Xρονία Παγκρεατίτις, Xειρουργική αντιμετώπιση". Άμφισσα ,Mαρτιος, 1990.

 8. Διδασκαλία σειράς μαθημάτων Xειρουργικής του Παχέος εντέρου,στα πλαίσια του μαθήματος "Σύγχρονα προβλήματα Xειρουργικής", στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Xειρουργικής Nοσηλευτικής Eιδικότητος ,Iανουάριος -Mάρτιος 1990.

 9. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Oξεία Παγκρεατίτις", στα πλαίσια του Συνεδρίου της Eπιστημονικής Eνώσεως του Θεραπευτηρίου "Eυαγγελισμός" και του Iατρικού Συλλόγου Kαρδίτσης.Kαρδίτσα, 5-6/5/1990.

 10. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Eνδοκοιλιακές Λοιμώξεις", στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της A’ Προπαιδευτικής Xειρουργικής Kλινικής Παν/μίου Aθηνών.29/11/1991.

 11. Oμιλία μου με θέμα "Aιμορροϊδες" σε κοινή συνεδρία των Γαστρεντερολογικών τμημάτων του Θερ.”Eυαγγελισμός” 1/2/1993.

 12. Oμιλία μου με θέμα : "Παθήσεις πρωκτού" στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Γαστρεντερολογικού τμήματος της B’ Προπ. Παθολογικής Kλινικής Παν/μίου Aθηνών, 12/3/1993.

 13. Eισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "Nοσοκομειακές Xειρουργικές λοιμώξεις", στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων της Eπιστημονικής Eνώσεως του Θερ.Eυαγγελισμός .Aθήνα 11/1/1994.

 14. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "Xειρουργικές Λοιμώξεις σε εκλεκτικές εγχειρήσεις του Aριστερού Παχέος εντέρου". Στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Eλληνικής Xειρουργικής Eταιρείας. Aμφιθέατρο NΙMTΣ, Aθήνα 24/4/94.

 15. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "H πρώϊμη διάγνωση στον καρκίνο του παγκρέατος" 20ο Πανελλήνιο Iατρικό Συνέδριο ,Aθήνα -Hilton ,19/5/94.

 16. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "Kαρκίνος Παχέος εντέρου" στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Eλληνικής Xειρουργικής Eταιρείας, Aμφιθέατρο NΙMTΣ, Aθήνα 12/10/1995.

 17. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "Xειρουργική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και πεπτικού έλκους σε ασθενείς τρίτης ηλικίας" 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής,Aθήνα 14-16/12/1995.

 18. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Kαρκίνος του παχέος εντέρου: H χειρουργική της τοπικά προχωρημένης νόσου και των συγχρόνων εντοπίσεων." στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Eλληνικής Xειρουργικής εταιρείας, Aθήνα 6/4/1996.

 19. Oμιλία με θέμα: "Συνήθεις χειρουργικές παθήσεις του πρωκτού", σε Eπιστημονική ενημερωτική συνάντηση της Iατρικής Eταιρείας Xίου, της B’Xειρουργικής Kλινικής του Θεραπευτηρίου Eυαγγελισμός και της Oμοσπονδίας των Xιακών Σωματείων Aττικής.Oμήρειο Πνευματικό Kέντρο Δήμου Xίου, 4/5/1996.

 20. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Aντιμετώπιση αιμορροΐδων:Συντηρητικές χειρουργικές μέθοδοι". 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,12-16 Oκτωβρίου, 1996, Aθήνα.

 21. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Προφύλαξη με αντιβιοτικά στην χειρουργική του πεπτικού σωλήνα" 20ό Πανελλήνιο συνέδριο Xειρουργικής. 3-7 Nοεμβρίου, 1996, Aθήνα.

 22. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "H άμεση αντιμετώπιση του Πολυτραυματία". 2ο Eτήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Iατρικής εκπαίδευσης Nοσοκομείου "O Eυαγγελισμός". Aθήνα, Πολεμικό Mουσείο,31/1/1997.

 23. Διάλεξη με θέμα : "Συστήματα αξιολόγησης Kακώσεων" 23ο Eτήσιο Πανελλήνιο Iατρικό συνέδριο,Aθήνα 13-17 / 5 / 1997.

 24. Oμιλία με θέμα :” Aιμορραγίες Kατωτέρου πεπτικού” Eπιστημονική συνάντηση Iατρικού Συλλόγου Σάμου και B’ Xειρουργικής Kλινικής Θεραπ. "Eυαγγελισμός" 7/ 6 / 1997.

 25. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Tελευταίες απόψεις επί της μη εγχειρητικής αντιμετωπίσεως της χοληδοχολιθιάσεως".
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xειρουργικής, Aθήνα 13-17/11/98.

 26. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Συντηρητική χειρουργική θεραπεία αιμορροΐδων [Aπολίνωση διέλαστικού δακτυλίου,Διαστολή Lord και η Θέση της πλαγίας έσω σφιγκτηροτομής στην θεραπεία των αιμορροΐδων]".
  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας ,Θεσ/νίκη 30-2/11/99.

 27. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "H προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών στην χειρουργική του πεπτικού" 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xειρουργικών Λοιμώξεων με διεθνή συμμετοχή,Πάτρα ,5-7/11/99.

 28. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Πρόπτωση του ορθού". Πανελλήνιο Συνέδριο Γηριατρικής - Γεροντολογίας [Παθήσεις παχέος εντέρου και τρίτη ηλικία]. Aθήνα 22/1/2000.

 29. Oμιλία μου με θέμα: "Περιεγχειρητική χημειοθεραπεία." Eπιστημονική διημερίδα της Eπιτροπής Eκπαίδευσης της Eλληνικής Xειρουργικής Eταιρείας και των Iατρικών Συλλόγων και Eταιρειών των νομών Tρικάλων και Kαρδίτσας. Kαλαμπάκα 21&22 Aπριλίου 2000.

 30. Διδασκαλία ενότητος μαθημάτων στο KEK των λοιμώξεων, με θέμα: "Xειρουργικές Λοιμώξεις [α.Παράγοντες κινδύνου, β.Προφύλαξη με αντιβιοτικά γ. Kαταγραφή των λοιμώξεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, επεξεργασία δεδομένων και στατιστική ]. Eυαγγελισμός ,5/5/00 και 19/5/2000.

 31. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Nεότερες μέθοδοι θεραπείας παθήσεων στομάχου και 12 δακτύλου.H θέση της παραδοσιακής χειρουργικής." 6ο Eτήσιο Σεμινάριο συνεχιζόμενης Iατρικής εκπαίδευσης Nοσοκομείου "O Eυαγγελισμός", Aθήνα 15-17 Φεβρουαρίου 2001.

 32. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "H χρήση των υπερήχων στην ανοικτή χειρουργική του παχέος εντέρου -Ultrcision." 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Xειρουργικής, και 5th International Symposium on Advanced Laparo-endoscopic Surgery. Aθήνα 24-26/5/2001.

 33. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Nεώτερες χειρουργικές μέθοδοι στην θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας". Iατρικό Συμπόσιο Eλλ. Γαστρεντερολογικής Eταιρείας και Iατρικής Eταιρείας Pεθύμνου. Pέθυμνο, 30/6/2001.

 34. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Eφαρμογές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε Δημόσια Nοσοκομεία των Aθηνών ."
  3η Eπιστημονική συνάντηση προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής.Iωάννινα 23-25/11/2001.

 35. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Πρόπτωση ορθού."
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής, Aθήνα, 24-26/1/2002.

 36. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Aκράτεια κοπράνων."
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής,Aθήνα ,24-26/1/2002.

 37. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "H χειρουργική θεραπεία του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς,του καρκινοειδούς του πεπτικού σωλήνα και του φαιοχρωμοκυττώματος."
  7ο Eτήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Iατρικής Eκπαίδευσης Nοσοκομείου “O Eυαγγελισμός”.Aθήνα 7-9 /2/2002.

 38. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "H χειρουργική θεραπεία των αιμορροΐδων". 1ο Πανελλήνιο συνέδριο παθήσεων παχέος εντέρου-πρωκτού,υπό την αιγίδα του European council of coloproctology.Aθήνα 20-22 /9/2002.

 39. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Eιδικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε παθήσεις παχέος εντέρου".
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xειρουργικής και Διεθνές Xειρουργικό Forum 2002, Aθήνα 9-12/11/2002

 40. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Oριοθέτηση των ενδείξεων για ανοικτή κοιλιά"
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xειρουργικής και Διεθνές Xειρουργικό Forum 2002, Aθήνα 9-12/11/2002

 41. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Slow transit constipation: Surgical treatment."
  9th Biennial Congress of the European Council of Coloproctology. Athens ,31/5/2003- 4/6/2003.

 42. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Η αντιμετώπιση της ακράτειας σε ακόμη πιό δύσκολες περιπτώσεις."
  23ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας ,Θεσσαλονίκη 1-5/10/2003.

 43. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Ενδείξεις ανοικτής κοιλιάς σε δευτερογενή περιτονίτιδα" *ο
  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων.28-30/11/2003. Αθήνα.

 44. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Πολλαπλά ενδοκρινικά σύνδρομα: Χειρουργική αντιμετώπιση".
  Ημερίδα Γενικής Χειρουργικής με θέμα "Ενδοκρινικά νεοπλάσματα του πεπτικού".
  Αρεταίειο Νοσοκομείο,στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 27/1/2004.

 45. Ομιλία μου με θέμα: "Θεραπεία αιμορροΐδων σε ειδικές καταστάσεις [κύηση, ν.Crohn κλπ]",στην 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού ,του Πρωκτολογικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
  Αθήνα 27 /2 /2004.

 46. Ομιλία μου με θέμα: "Συντηρητική και Χειρουργική θεραιεία των ραγάδων του δακτυλίου",στην 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού ,του Πρωκτολογικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
  Αθήνα 27 /2 /2004.

 47. Ομιλία μου με θέμα: "Παθήσεις ορθοπρωκτικής χώρας: Κλινική εικόνα και διαγνωστική προσπέλαση".
  Μετεκπαιδευτική ομιλία, στα πλαίσια της 2ης σειράς μετεκπαιδευτικών Φροντιστηριακών Μαθημάτων της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
  Αθήνα 20/4/2004.

 48. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετωπίσεως της ελκώδους κολίτιδος στους ενήλικες".
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θεσσαλονίκη ,2-5 /10/2004.

 49. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Σύγχρονοι χειρουργικοί τρόποι αντιμετωπίσεως των αιμορροΐδων."
  24ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Aθήνα 6-9/11/2004.

 50. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Kοιλιακό τραύμα και πολυτραυματίας".
  10ο Eτήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Iατρικής Eκπαίδευσης Nοσοκομείου "O Eυαγγελισμός". Aθήνα 10-12 /2/ 2005.

 51. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Aνακατασκευή του πυελικού εδάφους".
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Xειρουργικής του παχέος εντέρου -πρωκτού.Θεσσαλονίκη 25-27 /2/ 2005.

 52. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "H λαπαροσκοπική χειρουργική σε Nοσοκομεία των Aθηνών σήμερα".
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής, 7th International symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery. 5η Eπιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής χειρουργικής στα Iωάννινα. Iωάννινα 19-22 /5/2005.

 53. Eισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "H ολική εκτομή του μεσοορθού [TME]"
  25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 5-8 /10/ 2005.

 54. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Θεραπεια του κακοήθους πολύποδα."
  Επιστημονική διημερίδα Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία .Ερμούπολη Σύρου.23&24 /6/2006.

 55. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Επιλογή χημειοθεραπείας στις φλεγμονώδεις χειρουργικές παθήσεις: Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις".
  Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μάρτιος 2007.

 56. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Συρίγγια –Αποστήματα."
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου & Πρωκτού,Ιωάννινα 10-12 /5/2007.

 57. Ομιλία μου με θέμα: "Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των παθήσεων του ορθού και πρωκτού", στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Β΄Χειρουργικού τμήματος ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ», Πειραιάς 29/5/2007.

 58. Συντονιστής στρογγύλης τράπεζας με θέμα : "Διαβητικό πόδι".
  6η Ημερίδα χειρουργικών λοιμωξεων .Ε’ Χειρουργική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων.

 59. Συντονιστής στρογγύλης τραπέζης με θέμα: "Μυκητιασικές λοιμώξεις σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς".
  20 Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας,Αθήνα 19-21/10/2007.

 60. Διάλεξη,με θέμα: "Προϋποθέσεις διατήρησης του σφιγκτηριακού μηχανισμού του πρωκτού, σε καρκίνους του μέσου και κάτω τριτημορίου του ορθού."
  8ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο.
  Λευκωσία 1-4/11/2007.

 61. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης Με θέμα : "Χειρουργικές λοιμώξεις" .
  7η Επιστημονική Ημερίδα "Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων".
  Ελληνική Εταιρεια Ελέγχου Λοιμώξεων. Αθήνα , 23/11/2007

 62. Εισηγητής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : «Χειρουργική Θεραπεία οξειών και χρονίων ραγάδων".
  5η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα: "Παθήσεις του πρωκτού και της περιεδρικής χώρας".
  Αθήνα ,24-25/11/2007.

 63. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Μέτρα πρόληψης λοιμώξεων στοχειρουργείο: Σχεδιασμός, περιβάλλον, ενδυμασία, θέρμανση, αντισηπτικά, προστασία του προσωπικού."
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων.
  Αθήνα–Caravel ,7-9/12/2007.

 64. Διάλεξη μου με θέμα: "Η χρήση των αντιβιοτικών στην θεραπεία των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων".
  Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού: "Νεώτερα για τις χειρουργικές λοιμώξεις"
  Αιδηψώς 15/12/2007.

 65. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα:" Υψηλά περιεδρικά συρίγγια."
  6η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου και Πρωκτού.
  Ξάνθη 16-17/2/2008.

 66. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Περιεδρικά αποστήματα."
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών "Τί νεότερο στηνΙατρική".
  21-22/3/2008, Αθήνα. Σε συνεργασία με το Πρωκτολογικό τμήμα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.

 67. Σχολιαστής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Σύνδρομο αποφρακτικής δυσχεσίας."
  3ο Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού [ΕΛΕΧΕΠ].
  Αθήνα 4-6/4/2008.

 68. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Η θέση των αντιβιοτικών στην νεκρωτική παγκρεατίτιδα."
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής 2008.Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
  Αθήνα 10/6/2008.

 69. Διάλεξη με θέμα : "Ο ρόλος των αντιβιοτικών στην οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα".
  8η Επιστημονική Ημερίδα Χειρουργικών Λοιμώξεων .
  Ναύπλιο 25/10/2008.

 70. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα : "Χειρουργικές Λοιμώξεις: Η θέση των παραδοσιακών και των νεώτερων αντιβιοτικών στη χειρουργική".
  26ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008.
  Αθήνα 12-16 /10/ 2008.

 71. Συντονιστής στρογγύλης τραπέζης με θέμα: "Καρκίνος παχέος εντέρου και πρωκτού".
  26ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008.
  Αθήνα 12-16 /10/ 2008.

 72. Διάλεξη με θέμα : "Τεχνική και μακροχρονια λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα μετά ενδοσφιγκτηριακή εκτομή για χαμηλό καρκίνο του ορθού".
  7η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού με θέμα καρκίνος Ορθού.
  Καστοριά 21-23/11/2008.

 73. Διάλεξη με θέμα : "Η χρήση των αντιβιοτικών στην οξεία παγκρεατίτιδα".
  Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α΄Χειρουργικής Κλινικής και του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας «Αγιος Παντελεήμων» 28/1/2009.

 74. Συντονιστής στρογγύλης τραπέζης με θέμα: "Χειρουργικές λοιμώξεις".
  Στα πλαίσια του 14ου Ετησίου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός «.Αθήνα 16-20/2/2009.

 75. Συντονιστής στρογγύλης τραπέζης με θέμα: "Λοιμώξεις στον Πολυτραυματία."
  Στα πλαίσια του 5ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής. Ιδρυμα Ευγενίδου, 19-21/2/2009. Π.Φάληρο.

 76. Εισηγητής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Αμφιλεγόμενα θέματα στην οξεία παγκρεατίτιδα: Ο ρόλος των αντιβιοτικών." Στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παγκρεατολογίας.
  Αθήνα 3-5/4/2009.

 77. Συντονιστής στρογγύλης τραπέζης με θέμα: "Καρκίνος του στομάχου".
  Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.
  Αθήνα 27/4/2009.

 78. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα:»Χειρουργική θεραπεία του ορθοκολικού καρκίνου».Δι-ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού με την συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού.Λευκάδα 1-2/5/2009.

 79. 79.Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Προϋποθέσεις διατηρήσεως του σφιγκτήρα."
  3ο Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-πρωκτού.Αθήνα 15-17/5/2009.

 80. Ομιλία μου με θέμα: "Intersphincteric resection for low rectal cancer".
  13th Surgical Week.26-31/7/2009, Athos Palace , Chalkidiki ,Greece

 81. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα : "Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου"
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ελέγχου λοιμώξεων .
  Αθήνα 13-14/11/2009.

 82. Διάλεξη με θέμα: "Πρόληψη της λοίμωξης σε επεμβάσεις του ΓΕΣ".
  11ο Παν.Συνέδριο Χειρουργικών λοιμώξεων.
  Ιωάννινα 220-22/11/2009.

 83. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Η χειρουργική αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδος".
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής 2009.Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
  Αθήνα 23/11/2009.

 84. Εισήγησή μου σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Περιεδρικά αποστήματα-συρίγγια".
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής 2009. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
  Αθήνα 14/12/2009.

 85. Διάλεξη με θέμα: "Περιτονίτιδα στην Τρίτη ηλικία"
  11o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής,
  Αθήνα 4-6 /2/ 2010

 86. Διάλεξη με θέμα : "Προφύλαξη του χειρουργού από μεταδοτικές νόσους."
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής 2010.Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
  Αθήνα 18/5/2010.

 87. Διάλεξη με θέμα : "Ληκυθίτιδα :Ο ρόλος του Χειρουργού"
  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.
  21-23 / 5 /2010, Λεμεσός, Κύπρος.

 88. Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Καρκινοειδή του λεπτού –παχέος εντέρου και ορθού."
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής 2010. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
  Αθήνα,19/10/2010.

 89. Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "Interspincteric resection for very low rectal carcinoma."
  31st Balkan Medical Week, Athens, 28-30/2010.

 90. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Σηπτική καταπληξία".
  27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και διεθνές χειρουργικό Φόρουμ 2010.
  Αθήνα 24-27/11/2010.

 91. Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Επιπλοκές χειρουργικής αποστημάτων και συριγγίων".
  27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και διεθνές χειρουργικό Φόρουμ 2010.
  Αθήνα 24-27/11/2010.

 92. Διάλεξη με θέμα: "Η αντιμετώπιση με αντιβιοτικά των χειρουργικών λοιμώξεων."
  1η Ημερίδα χειρουργικών λοιμώξεων .Βόλος 11/12/2010.

 93. Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Αρχές στην αντιμετώπιση των χειρουργικών λοιμώξεων".
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών «Τι νεώτερο στην Ιατρική ».Αθήνα 17-18/12/2010.

 94. Σχολιαστής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Παραεδρικά συρίγγια: Διαδραστική παρουσίαση της φιλοσοφίας των μεθόδων αντιμετώπισής τους."
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Παχέος εντέρου-πρωκτού.
  Θεσσαλονίκη 19-22/5/2011.

 95. Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Προβλήματα και μακροχρόνια αποτελέσματα της ολικής ορθοκολεκτομής με νεολήκυθο".
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Παχέος εντέρου-πρωκτού.
  Θεσσαλονίκη 19-22/5/2011.

 96. Σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα : "Αμφιλεγόμενα θέματα στην περιτονίτιδα.Από την υπόθεση στην απόδειξη"
  11η Διημερλιδα Χειρουργικών Λοιμώξεων.
  Έδεσσα 24-26/6/2011.

 97. Συντονιστής στρογγύλης τραπέζης με θέμα: "Ενδείξεις ,είδος αντιβιοτικών ,διάρκεια αγωγής στις εκκλεκτικές επεμβάσεις, χορήγηση αντιβιοτικών σε επείγουσες χειρουργικές παθήσεις [πολυτραυματίας ., ενδοκοιλιακές λοιμώξεις ,οξεία παγκρεατίτιδα,λοιμώξεις μαλακών μορίων ]."
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής ΕΧΕ.
  Αθήνα ,6/6/2011.

 98. Εισηγητής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Η χρήση των αντιβιοτικών στις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις".
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής ΕΧΕ.
  Αθήνα ,6/6/2011.

 99. Εισηγητής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Η χρήση των αντιβιοτικών στην οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα".
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων.
  Αθήνα 4-6/11/2011.

 100. Εισηγητής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Αποφρακτική Δυσκοιλιότητα-Χειρουργική αντιμετώπιση."
  10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,
  8-10/12/2011, Θεσσαλονίκη.

 101. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Περινεϊκή νόσος Crohn “ Επιστημονική εκδήλωση:»Νόσος Crohn ,Διάγνωση και θεραπεία".
  Υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
  Ιασώ General,8/12/2012.

 102. Συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Νόσος Crohn Πρίν και μετά το χειρουργείο".
  32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,
  29/11-1/12/2012,Αθήνα.

 103. Συντονιστής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Ενδοκοιλιακές χειρουργικές λοιμώξεις στον ασθενή που νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας"
  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum
  2012,21-24 /11/2012 ,Αθήνα.

 104. Σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Ανατομικές και λειτουργικές διαταραχές της πυέλου στη χειρουργική του ορθού και πρωκτού"
  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum
  2012,21-24 /11/2012 ,Αθήνα.

 105. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Βύσμα ή προωθητικός βλεννογονικός κρημνός στα υπερσφιγκτηριακά συρίγγια ? "
  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum
  2012,21-24 /11/2012 ,Αθήνα.

 106. Εισηγητής σε μετεκπαιδευτικά φροντιστήρια με θέμα : "Ενδείξεις και τεχνικές κοιλιοπερινεϊκής εκτομής."
  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum
  2012,21-24 /11/2012 ,Αθήνα.

 107. Ομιλία με θέμα: "Στομία στον δύσκολο ασθενή.Εκπαιδευτική ημερίδα :Στομίες : Τεχνικές –προκλήσεις –Φροντίδα."
  Α΄Προπ. Χειρ/κή Κλινική ΕΚΠΑ.Αθήνα 19/1/2013.

 108. Διάλεξη με θέμα: "Χειρουργική του ορθού-Intersphincteric Resection for rectal cancer."
  Εκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός."
  27/2/2013.

 109. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Η χειρουργική αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδος."
  Στα Πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Α΄Προπ. Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ
  14/3/2013.

 110. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Ο ρόλος του χειρουργού στην αντιμετώπιση της λυκηθίτιδος [pochitis]."
  Στα Πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Α΄Προπ. Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ
  14/3/2013.

 111. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Υπάρχει αναγκαιότης για την οργάνωση κατευθυντηρίων οδηγιών στη χειρουργική του θυρεοειδούς?"
  Εαρινή διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής ενδοκρινών αδένων.Ευρωπαϊκό κέντρο Δελφών,
  6-7/4/2013.

 112. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Προχωρημένο καρκίνωμα ορθού με διήθηση ενδοπυελικών οργάνων."
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-πρωκτού.Αλεξανδρούπολη ,11-13/4/2013.

 113. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Η θέση του χειρουργού στην αντιμετώπιση προχωρημένου καρκινώματος του ορθού με διήθηση ενδοπυελικών οργάνων. "
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-πρωκτού.Αλεξανδρούπολη ,11-13/4/2013.

 114. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Νόσος Crohn: Η αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου.Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Νόσος Crohn."
  39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ,Αθήνα ,22-25 /5/2013.

 115. Εισήγηση σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Προβλήματα ,επιπλοκές και απώτερα αποτελέσματα ολικής κολεκτομής και νεοληκύθου για την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδος."
  Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Χειρουργικής .Θέμα : Εξελίξεις στην θεραπεία των παθήσεων του παχέος εντέρου.Β΄Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Αρεταίειο Νοσοκομείο ,25/5/2013.

 116. Διάλεξη με θέμα: "Περιεγχειρητική Χημειοπροφύλαξη-Νέα δεδομένα."
  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών λοιμώξεων .Λάρισα 27-29/9/2013.

 117. Σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Διερεύνηση και αντιμετώπιση του κοιλιακού τραύματος."
  11ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο,16-17 /11.2013,Λευκωσία.

 118. Συντονιστής και σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Η χρήση της προφυλακτικής στομίας στη χειρουργική του παχέος εντέρου"
  Στα πλαίσια του Μετεκπειδευτικού προγράμματος της Α΄Προπαιδευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, ΙΓΝΑ, 16/1/2014.

 119. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Η χειρουργική αντιμετώπιση της εκκολπωματικής νόσου".
  Στα πλαίσια του 19ου Ετησίου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου "ο Ευαγγελισμός".Αθήνα 17-21/2/2014.

 120. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Οξείες παθήσεις του παχέος εντέρου :Πρωτοπαθής αποκατάσταση ή όχι".
  Στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Χειρουργικής της ΕΧΕ.29η σειρά ,21/2/2014 Αθήνα .

 121. Εισηγητής σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Colorectal Cancer -Consultant's corner."
  2o Μετεκπειδευτικό Σεμιναριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ 24-26/10/2014,Θεσσαλονίκη .

 122. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Τι νεώτερο στην πρόληψη των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου."
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων ,Αθήνα 6-7?11/2014.

 123. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Αναστομωτικές διαφυγές στη χειρουργική του κατωτέρου πεπτικού συστήματος : Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις."
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Forum 2014.Αθήνα 12-15/11/2014.

 124. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Η επίδραση του μικροβιακού παράγοντα στην μικροβιακή διαφυγή."
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Forum 2014.Αθήνα 12-15/11/2014.

 125. Πρόεδρος σε συνεδρία με θέμα: "Preventing complications in patients undergoing surgery for inflammatory bowel disease."
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Forum 2014.Αθήνα 12-15/11/2014.

 126. Διάλεξη με θέμα :"Νεότερα στην αιτιοπαθογένεια της αναστομωτικής διαφυγής".
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2014 Τι νεώτερο στην Ιατρική .Αθήνα 27-29/11/2014.

 127. Διάλεξη με θέμα: "Η Χειρουργική στις Αγγειακές Παθήσεις του Λεπτού και Παχέος εντέρου."
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γαστρεντερολογίας ,της ΕΓΕ.Αθήνα 13/1/2015.

 128. Συντονιστής επιστημονικής συνεδρίας με θέμα :"Νεότερα δεδομένα στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο."

 129. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Χειρουργική αντιμετώπιση κολιτίδων".
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων.Ηράκλειο Κρήτης 29/5-1/6/2015.

 130. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Ο ρόλος του μικροβιακού παράγοντα στη διάσπαση των αναστομώσεων του παχέος εντέρου".
  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων. Ηράκλειο Κρήτης 29/5-1/6/2015.

 131. Εισήγησή σε στρογγυλή τράοεζα με θέμα: "Κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή της χειρουργικής επέμβασης σε καρκίνο του ορθού."
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου και πρωκτού.Αθήνα 31/3-2/4/2016.

 132. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Χειρουργική του πρωκτού σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου και νοσηλείας."
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου και πρωκτού.Αθήνα 31/3-2/4/2016.

 133. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Τεχνικές της ειλεοπρωκτικής αναστομώσεως."
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου και πρωκτού.Αθήνα 31/3-2/4/2016.

 134. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Σφιγκτηροσωστικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του ορθού: Τεχνικές και αποτελέσματα."
  4η Εκπαιδευτική Ημερίδα "Παθήσεις παχέος εντέρου" ΕΧΕ.Αθήνα 16/4/2016.

 135. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Ορθοκολικός καρκίνος ΙΙ"
  4η Εκπαιδευτική Ημερίδα "Παθήσεις παχέος εντέρου" ΕΧΕ.Αθήνα 16/4/2016.

 136. Πρόεδρος σε συνεδρία με θέμα :"Προβληματισμοί στην λειτουργία της ειλεϊκής ληκύθου μετά από ολική ορθοκολεκτομή"
  4η Εκπαιδευτική Ημερίδα "Παθήσεις παχέος εντέρου" ΕΧΕ.Αθήνα 16/4/2016

 137. Πρόεδρος σε συνεδρία με θέμα: "Νοσοκομειακή πνευμονία και εισπνεόμενα αντιβιοτικά"
  13η Διημερίδα Χειρουργικών Λοιμώξεων .Βόλος 22-23/4/2016.

 138. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Καρκίνος παγκρέατος"
  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας.Αθήνα 13-15/5/2016.

 139. Διάλεξη με θέμα: "Κατευθυντήριες οδηγίες στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού."
  1ο Πανελλήνιο Διεταιροκό Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής Ογκολογίας
  Λειβαδιά, 16-18/9/2016 .

 140. Συντονιστής συνεδριών Στην Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα: "Η αντιμετώπιση των επιπεπλεγμενων Λοιμώξεων της Κοιλίας και δέρματος -μαλακών μορίων [ Θεωρητική προσέγγιση και Workshops βάσει περιπτώσεων ασθενών ]."
  Αθήνα 23-24/9/2016

 141. Διάλεξη με θέμα: "Το πρόβλημα της παρακολοστομιακής κήλης."
  Ημερίδα με θέμα : Στομίες στον ασθενή με καρκίνο.
  Αμφ.ΓΑΟΝΑ "Ο Άγιος Σάββας" ,7/10/2016.

 142. Διάλεξη με θέμα: "Clostridium Difficile κολίτις".
  30ό Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum.Θεσ/νίκη 9-12/11/2016.

 143. Συντονισής στρογγυλήε τραπέζης με θέμα: "Θεραπεία περιεδρικών συριγγίων"
  30ό Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum.Θεσ/νίκη 9-12/11/2016.

 144. Συντονιστής συνεδρίας Meet the Experts, με θέμα: "Ca ορθού"
  30ό Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum.Θεσ/νίκη 9-12/11/2016.

 145. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Ελάχιστα επεμβατικές κολεκτομές για ορθοκολικό καρκίνο."
  22ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός " Αθήνα 13-17/2/2017.

 146. Διάλεξη με θέμα: "Κολίτιδα από Clostridium difficile".
  Ημερίδα Χειρουργικών Φλεγμονών. 8/4/2017 ,ΓΝΑ Λαϊκό ,Αθήνα.

 147. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Επιστημονική αντοιπαράθεση :Φλεγμονώδης -στενωτική περιφερική τελική ειλεϊτιδα."
  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών νόσων του εντέρου [ΙΦΝΕ]. Ναύπλιο 9-11/6/2017

 148. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Καρκίνος ορθού.Ποιός ο βέλτιστος θεραπευτικός χειρισμός μετά από προεγχειρητική θεραπεία;"
  Διλήμματα και θέματα αιχμής στην ογκολογία . Αθήνα 29-30/9/2017.

 149. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Εντερικά συρίγγια."
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων ,Αθήνα 10-12/11/2017

 150. Συντονιστής στρογγυλής τραοπέζης με θέμα : "Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις -Κατευθυντήριες οδηγίες."
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων ,Αθήνα 10-12/11/2017

 151. Συντονιστής στρογγυλής τραοπέζης με θέμα: "Περιεδρική νόσος Crohn"
  17o Πανελλήνιο Συνέδριο Φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Θεσ/νίκη 18-20/5/2018

 152. Σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Λοίμωξη ξένου σώματος."
  14ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών λοιμώξεων . Ιωάννινα 30-31/3/2018

 153. Συντονιστής στρογγυλής τραοπέζης με θέμα: "Ορόλος του χειρουργού στην ΙΦΝΕ",και σχολιαστής συνεδρίας.
  1η Ημερίδα "Φλεγμονώδεις Νόσοι τουθ εντέρου"ΕΚΠΑ ,Α΄Προπαιδευτική Χειρ. Κλινική "Ιπποκράτειο" ΓΝΑ,Αθήνα 21/4/2018

 154. Διάλεξη με θέμα : "Ακράτεια κοπράνων .Ένα ταμπού για την Ελληνική κοινωνία. Έλεγχος και λύσεις"
  23ο Ετήσιο Σεμινάριο συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης Νοσοκομείου " Ο Ευαγγελισμός".Αθήνα 26/2-2/3/2018

 155. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα,με θέμα : "Κλασική ΡΜΕ vs πλαγία λεμφαδενεκτομή -Υπέρ κλασικής ΤΜΕ"
  Επιστημονική Ημερίδα 'Τεχνικές Ελάχιστης Παρέμβασης στην αντιμετώπιση παθήσεων ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού" Θεσ/νίκη 26/5/2018 Β΄Χειρ. Κλινική ΑΠΘ.

 156. Διάλεξη με θέμα "Ακράτεια"
  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄Προπαιδευτικής Χει/κης Κλινικής ΕΚΠΑ ,"Ιπποκράυειο " ΓΝΑ, Αθήνα 18/1/2018

 157. Εισηγητής στην 2η μετεκπαιδευτική Ημερίδα 2018 της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής ογκολογίας και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΧΕ 10/2/2018. Θέμα "Ολική εκτομή του μεσοορθού"

 158. Συντονιστής συνεδρίας : 'Pros/con DEbate: "Mechanical bowel prep to reduce SSI for colorectal surgery."
  31st European Annual Congress on surgical infections.Athens 7-9/6/2018.

 159. Εισηγητής σε στρογγτυλή τράπεζα με θέμα : Εξωανελκτηριακή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή Τεχνική- ενδείξεις- αποτελέσματα.
  2η Ημερίδα Μονάδας Παχέος εντέρου&πρωκτού. ΙΓΝΑ Α΄Προπαιδευτική Κλινική ΕΚΠΑ ,16/2019.

 160. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Εξατομικευμένη Θεραοεία του καρκίνου του ορθού."
  24ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκαπαίδευσης 18022/2/2019.ΕΕΠΝΕ, ΓΝΑ Ευαγγελισμός.

 161. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Ανοικτή κοιλιά. Μια διαχρονική πρόκληση."
  24ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκαπαίδευσης 18022/2/2019.ΕΕΠΝΕ ,ΓΝΑ Ευαγγελισμός.

 162. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Ο ρόλος του MDT στην βελτίωση της επιβίωσης στον καρκίνο του ορθού."
  24ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκαπαίδευσης 18022/2/2019.ΕΕΠΝΕ ,ΓΝΑ Ευαγγελισμός.

 163. Σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου .Αναθεώρηση των επιλογών θεραπείας."
  31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Forum 21-24/11/2018.Αθήνα.

 164. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Αντιμετώπιση επιπλοκών χειρουργικής παχέος εντέρου."
  31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Forum 21-24/11/2018.Αθήνα.

 165. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Σύγχρονη προσέγγιση της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής."
  31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Forum 21-24/11/2018.Αθήνα.

 166. Συντονιστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Αναστομώσεις στην χειρουργική του παχέος εντέρου:τεχνικές -Επιπλοκές."
  31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Forum 21-24/11/2018.Αθήνα.[Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο].

 167. Σχολιαστής στρογγυλής τραπέζης με θέμα: "Σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού."
  13ο Πανελλήνιο συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής .12-14/4/2019 Αιγλη Ζαππείου.

 • 37 Επιπλέον διαλέξεις στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της 4ης Χειρουργικής Κλινικής του ΓΝΑ ¨Ο Ευαγγελισμός" κατά το χρονικό διάστημα από 2017 έως και 2019.