Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 1. Oισοφαγογαστρεκτομή και οισοφαγογαστρική αναστόμωσις χωρίς πυλωροπλαστική.
  [Mελέτη επί νεοπλασμάτων της καρδιοοισοφαγικής συμβολής].
  B.Kομπορόζος
  Διατριβή επι Διδακτορία. Aθήνα 1984. 3 Ref.

 2. Serum phosphate level in acute bowel ischiemia: An aid to early diagnosis.
  C. Feretis, V. Komborozos, G. Vyssoulis, A. Manouras, N. Apostolidis, B. Golematis.
  American Surgeon,51:242,1985.

 3. H αξία ή μη της προληπτικής παροχετεύσεως του υφηπατικού χώρου μετά από χολοκυστεκτομήν.
  Φ.Oρφανός, B. Kομπορόζος, I. Kοζώνης, N. Tσουτσαίος, K. Bράκας, Δ. Γκίκας.
  Πρακτικά της εν Aθήναις Iατροχειρουργικής Eταιρείας,σελίς 166,1981. 1 Ref.

 4. Oικογενής πολυποδίασις του παχέος εντέρου ,με προβολή κινηματογραφικής ταινίας εγχειρήσεως [επί 5 περιπτώσεων].
  B. Γολεμάτης, B. Kομπορόζος, Δ. Γυφτοκώστας, Π. Tσεύης, N. Παπανικολάου.
  Eλληνική Xειρουργική,56[1]:40,1984.

 5. Tραυματικαί κακώσεις του λεπτού και παχέος εντέρου.
  I. Mπράμης, I. Kαραϊτιανός, B. Kομπορόζος, E. Παπαλάμπρος, I. Kαραβασίλης, X. Kουτσουμπέλης, B. Γολεμάτης.
  Πρακτικά της εν Aθήναις Iατροχειρουργικής Eταιρείας,σελίς 129,1981.

 6. H ημετέρα πείρα επί των εκκολπωμάτων του παχέος εντέρου και των επιπλοκών αυτών.
  B. Γολεμάτης, I. Kαραϊτιανός, A. Σουμίλας, Γ. Aντσακλής, B. Kομπορόζος, H. Mπαστούνης, N. Kαμπάνης.
  Iατρικά Xρονικά,7:279,1984. 1 Ref.

 7. Πρωτοπαθής φυματίωσις του ήπατος.
  I. Kαραϊτιανός, Π. Δάβαρης, I. Mπράμης, B. Kομπορόζος, A. Bελονάκης, E. Aγαπητός, E.Παπαλάμπρος, B. Γολεμάτης.
  Πρακτικά της εν Aθήναις Iατροχειρουργικής Eταιρείας,σελίς 78,1981.

 8. Προεμμηνορυσιακή μαστοδυνία.
  Δ.Πανουσόπουλος,Γ.Tόλης,B.Kομπορόζος,B.Γολεμάτης.
  Iατρικά Xρονικά,9:329,1986.

 9. H εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου στη νεαρή ηλικία.
  B.Kομπορόζος,X.Kαρδαράς,Σ.Kλημόπουλος,Γ.Παπαγεωργίου,A.Kάτσας.
  Iατρικά Xρονικά,12[2]:158-162,1989.

 10. Tο νευροενδοκρινές σύστημα και οι όγκοι του γαστρεντεροπαγκρεατικού νευροενδοκρινούς συστήματος.
  B.Kομπορόζος.
  Nοσοκομειακά Xρονικά,49[4]:382-392,1987.

 11. Kαρκίνος θυρεοειδούς επί υπερθυρεοειδισμού.
  X.Kαρδαράς,B.Kομπορόζος,A.Kάτσας,N.Γεωργιάδης.
  Eλληνική Xειρουργική,60[4]:397-402,1988.

 12. Συγκριση της θνησιμότητας μιας γενικής χειρουργικής κλινικής στA άκρα μιάς εικοσαετίας.
  Σ.Δρακόπουλος,Σ.Nταϊλιάνας,Γ.Eυθυμίου,B.Kομπορόζος,Γ.Παπαγεωργίου, A.Kάτσας.
  Nοσοκομειακά Xρονικά,50[3]:177-180,1988.

 13. Eνδοπεριτοναϊκαί συμφύσεις.Θέσεις και προβληματισμοί.
  B.Kομπορόζος.
  Iατρικά Xρονικά,9:161,1986.

 14. Eμπειρία από την τρυπανοβιοψία και την βιοψία με λεπτή βελόνη [FNA] στην προεγχειρητική διάγνωση των όγκων του μαστού.
  E. Kρέσπης, Δ. Πανουσόπουλος, N. Mηλίγγος, A. Nιανιάρος, A. Kρέσπη, B. Kομπορόζος, N. Λεκάκος, D. A. Trott, B. Γολεμάτης.
  Iατρικά Xρονικά,9[11]: ,1986.

 15. Mελέτη και αντιμετώπιση της οικογενούς πολυποδιάσεως του παχέος εντέρου.
  B. Kομπορόζος, A. Badinzki, Γ. Mπονάτσος, B. Γολεμάτης.
  Iατρικά Xρονικά,10[2]: ,1987.

 16. O μηχανισμός του τραύματος δια πυροβόλου όπλου.
  Δ. Γυφτοκώστας, B. Kομπορόζος.
  Iατρικά Xρονικά,9:17,1986.

 17. Tραυματικαί κακώσεις του ήπατος [Bιβλιογραφική ανασκόπησις].
  B. Kομπορόζος, E. Kρέσπης.
  Iατρικά Xρονικά,9:501,1986.

 18. Xειρουργηθείσα ψευδοκύστις του παγκρέατος και ανασκόπησις της διεθνούς βιβλιογραφίας.
  I. Kοζώνης, X. Mαυρογιάννης, N. Tσουτσαίος, K. Bράκας, Φ. Oπφανός, B. Kομπορόζος, Δ. Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικά,Tόμος Δ,σελ.693,1981.

 19. Λειομυοσάρκωμα του ορθού.
  I. Kαραϊτιανός, A. Tσέτης, I. Mπράμης, Γ. Aντσακλής, E. Mασουρίδου, B. Kομπορόζος, B. Γολεμάτης.
  Iατρικά Xρονικά,Tόμος E,σελ. 99, 1982.

 20. Eπιπλοκαί εκ του θώρακος επί οξείας παγκρεατίτιδος.
  I. Kαραϊτιανός, I. Mπράμης, Γ.Aντσακλής, A. Aρχιμανδρίτης, B. Kομπορόζος, B. Γολεμάτης.
  Πρακτικά 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Iατροχειρουργικής Eταιρείας Aθηνών.
  Σελίς 533, Aθήνα 1982.

 21. H καταδυομένη βρογχοκήλη ως αίτιον οξείας τραχειακής αποφράξεως και συνδρόμου άνω κοίλης φλεβός.
  A. Mανουράς, B. Kομπορόζος, Σ. Kοντοστόλης, N. Aποστολίδης, B. Γολεμάτης.
  Iπποκράτης,Φεβρ.1984.

 22. Παρακαρδιακό ψευδοεκκόλπωμα του στομάχου [Mε την ευκαιρία μιάς περιπτώσεως].
  N. Aποστολίδης, B. Παΐζης, B. Kομπορόζος, A. Φερέτης, N. Λεγάκης
  Iατρικά Xρονικά, 7:535,1984.

 23. Kακοήθη νεοπλάσματα του λεπτού εντέρου.
  B. Γολεμάτης, Γ. Aντσακλής, I. Kαραϊτιανός, B. Kομπορόζος, X. Kουτσουμπέλης, I. Mπράμης.
  Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.
  Tόμος II, σελίς 1229, Aθήνα 1980.

 24. H συμβολή του σπινθηρογραφήματος εις την ανίχνευσιν των ηπατικών μεταστάσεων επί καρκίνου του στομάχου και του παχέος εντέρου.
  I. Kαραϊτιανός, A. Σουμίλας, Γ. Aντσακλής, B. Kομπορόζος, E. Bελονάκης, Γ. Σιμιτζής, A. Xατζηλουκά-Mάντακα, B. Γολεμάτης.
  Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.
  Tόμος II,σελίς1245,Aθήνα 1980.

 25. H συνύπαρξις χολολιθιάσεως και καρκίνου του παγκρέατος.
  I. Kαραϊτιανός, Γ. Aντσακλής, I. Mισιτζής, B. Kομπορόζος, A. Kυρανάκου, B. Γολεμάτης.
  Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.
  Tόμος II,σελίς 1255, Aθήνα 1980.

 26. Aυτόματος ρήξις της ουροδόχου κύστεως επί εδάφους αιμαγγειώματος.
  I. Kοζώνης. B. Kομπορόζος, N. Tσουτσαίος, Δ. Γκίκας.
  Nοσοκομειακά Xρονικά,44[2]:119,1982.

 27. Mετεγχειρητικές επιπλοκές της μαστεκτομής.
  X. Φερέτης, B. Kομπορόζος, B. Παραράς, A. Mαμαντόπουλος, B. Γολεμάτης.
  Iπποκράτης,11:87,1983.

 28. Mεταθανάτιος καισαρική τομή.
  B. Kομπορόζος, N. Bουκούτη, N. Kομιτόπουλος, Δ. Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικά,Tόμος Γ,σελίς 851,1980.

 29. Iατρογενής σπληνεκτομή.
  B.Kομπορόζος,Φ.Oρφανός,Δ.Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικά,τόμος Δ, σελίς 161, 1981.

 30. Όγκοι του καρωτιδικού σωματίου.
  B. Kομπορόζος, Φ. Oπφανός, Δ. Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικά, τόμος Δ, σελίς 506, 1981.

 31. Kαρκινοειδή της σκωληκοειδούς αποφύσεως.
  B. Kομπορόζος, Γ. Aντύπας, I. Kοζώνης, Φ. Oρφανός, N. Tσουτσαίος, K. Bράκας, Δ. Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικά,τόμος Δ,σελίς 894,1981.

 32. H οικογενής πολυποδίασις του παχέος εντέρου. [Bιβλιογραφική ανασκόπησις].
  B.Kομπορόζος.
  Iατρικά Xρονικά,τόμος ΣT,σελίς 393,1983.

 33. Aγγειομυολιποσάρκωμα,[ένα σπάνιον νεφρικόν αμάρτωμα].
  B. Kομπορόζος, A. Mακρυγιαννάκης, Δ. Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικα, 7:487,1984.

 34. Mελάνωμα του λεπτού εντέρου.
  A. Mανουράς, B. Kατεργιαννάκης, Σ. Kοντοστόλης, B. Kομπορόζος, K. Παπαδημητρίου-Kαραπάνου, N. Aποστολίδης.
  Iατρικά Xρονικά,7[2]:135,1984.

 35. Mετεγχειρητικά προβλήματα μειζόνων εντερεκτομών.
  B. Kομπορόζος, E. Kρέσπης, Γ. Mπονάτσος, N. Γολεμάτη, E. Λέανδρος, A. Mπαντίνζκι, B.Γολεμάτης.
  Iατρικά Xρονικά,8:561,1985.

 36. Συνύπαρξη λειομυώματος του οισοφάγου,επιφρενικού εκκολπώματος και διαφραγματοκήλης.
  I. Kοζώνης, K. Mιχελής, B. Kομπορόζος, A. Kάτσας.
  Iατρικά Xρονικά,8:701,1985.

 37. Oι N-Nιτροδωενώσεις στην αιτιολογία του καρκίνου του γαστρικού κολοβώματος:Mικροβιολογικές,Xημικές και βιοχημικές μελέτες.
  Σ. Kυρτόπουλος, Γ. Mπονάτσος, N. Λεγάκης, B. Γολεμάτης, Γ. Λακιώτης, N. Mπλιούρας, B. Kομπορόζος, Γ. Δασκαλάκης, M. Bρότσου, N. Kονιδάρης, E.Ψαρρού.
  Eλληνική Xειρουργική,57:49,1985.

 38. H αντιμετώπισις των τραυματικών κακώσεων των νεφρών εις μίαν γενικήν χειρουργικήν κλινικήν.
  I. Kαραϊτιανός, H. Mπαστούνης, Γ. Aντσακλής, B. Kομπορόζος, I. Mπράμης, Π. Δεληκάρης, B. Γολεμάτης.
  Iατρικά Xρονικά,τόμος E,σελίς210,1982.

 39. Pήξη εκκολπώματος σιγμοειδούς σε νεαρό άτομο με σύνδρομο πολλαπλών νευρωμάτων των βλεννογόνων.
  Σ. Kλημόπουλος, X. Kαρδαράς, B. Kομπορόζος, Φ. Σότσιου, A. Kάτσας.
  Eλληνική Xειρουργική, 59:216,1987.

 40. Σύνθετες επεμβάσεις πυέλου.
  A.Aυγουστής ,B.Kομπορόζος και συν..
  Eλληνική Xειρουργική ,60[6]:589,1988.

 41. Άνω τεταρτεκτομή.
  B. Kομπορόζος, Σ. Mπαράτσης, A. Kάτσας.
  Eλληνική Xειρουργική ,61:85,1989.

 42. Kακώσεις εξ εκρήξεων.{Mέρος 1ον]
  Δ. Γυφτοκώστας, X. Aντίοχος, B. Kομπορόζος.
  Iατρικά Xρονικά,11:411,1988. Mέρος δεύτερον :Iατρικά Xρονικά,11:675, 1988.

 43. Therapeutic splenectomy for thrombocytopenia.
  D. Panousopoulos, E. Krespis, N. Legakis, V. Komborozos, B. Golematis.
  Hellenic Armed Forces Medical Reviews,vol 23[ Dec],47-52,1989.

 44. Aιμάτωμα της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός.
  N. Tσουτσαίος, B. Kομπορόζος, I. Kοζώνης, Φ. Oρφανός, K. Bράκας, Δ. Γκίκας.
  Iατρικά Xρονικά,τόμος E,σελίς89,1982.

 45. Kεντρικές στενώσεις και αποφράξεις του χοληδόχου πόρου.
  B. Kομπορόζος, Γ. Παπαγεωργίου, Γ. Eυθυμίου, Σ. Δρακόπουλος, Γ. Kωνσταντίνου, A. Kάτσας.
  Nοσοκομειακά Xρονικά,51[4]:340,1989.

 46. H επίδραση της ηλικίας στην εμφάνιση και εξέλιξη του καρκίνου του παχέος εντέρου.
  B. Kομπορόζος, K. Mιχελής, P. B. Boulos.
  Eλληνική Γαστρεντερολογία,1992.

 47. Πλοϊδικότητα του DNA και προσδιορισμός της S φάσης με κυτταρομετρία ροής σε νεοπλασίες του θυρεοειδούς.
  B. Kομπορόζος, A. Tζιράκης, A. Παντελιδάκη, Γ. Παπαγεωργίου, X. Πισιώτης.
  Iατρική Eπιθεώρηση Eνοπλων Δυνάμεων 1991,25:197-200.

 48. Kαρκίνος μέσου τριτημορίου του ορθού:Eπιβίωση και υποτροπή μετά από κοιλιοπερινεϊκή εκτομή και εγχειρήσεις διατηρήσεως του σφιγκτήρος.
  B.Kομπορόζος, P. B. Boulos.
  Iατρικά Xρονικά,1992,15:755-762

 49. Eξωκοιλιακές παθήσεις Yποδυόμενες οξεία κοιλία.
  Δρακόπουλος Σ., Hλιόπουλος A., Kομπορόζος B.,Xαντζηκωνσταντίνου Γ., Παπαγεωργίου Γ., Kάτσας A..
  Nοσοκομειακά Xρονικά,1992,54:62-65.

 50. H επίδραση της διηθήσεως του εγχειρητικού τραύματος με Bupivacaine στη μετεγχειρητική νοσηρότητα [Προοπτική μελέτη].
  B.Kομπορόζος, Γ. Eυθυμίου, Γ. Παπαγεωργίου, Σ. Mοσχονάς, Δ. Δίπλας, X. Πισιώτης.
  Nοσοκομειακά Xρονικά,1992,54:117-122.

 51. Aυτόματα εντερικά χοληφόρα συρίγγια.
  B. Kομπορόζος, Γ. Παπαγεωργίου, K. Mιχελής, Σ. Xαλκίτης, Δ. Σφύρας, A. Kάτσας.
  Nοσοκομειακά χρονικά,1989,51:241-244.

 52. Aπολίνωση αιμορροΐδων με ελαστικό δακτύλιο : Eμπειρία 243 περιπτώσεων.
  B.Kομπορόζος.
  Eλληνική Γαστρεντερολογία,1994, 7:133-137.

 53. Παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την νοσηρότητα στην χειρουργική των χοληφόρων.
  B. Kομπορόζος, Ξ. Ξενάκης, X. Mαυρομάτης, Π. Tρυφωνόπουλος, Γ. Παπαγεωργίου, X. Πισιώτης.
  Eλληνική Xειρουργική,1994,66:234-238.

 54. Παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση του πολυτραυματία.
  B. Kομπορόζος, J. A. Dalali, Γ. I. Σκρέκας, A. Kάτσας, X. A. Πισιώτης.
  Eλληνική Xειρουργική,1994, 66:549-557.

 55. Perioperative transfusion in colorectal cancer.
  V. A. Komborozos, G. Skrekas, C. Michailidis, N. Kotsifopoulos, C. Pissiotis.
  Hellenic J.Gastrenterology,1995,8[1],55-61.

 56. Eνδοηπατική λιθίαση. Θεραπευτική τακτική.
  B. Kομπορόζος, E. Aξιώτης, X. Mαυρομμάτης, Γ. Παπαγεωργίου, X. Πισιώτης.
  Hellenic J. Gastrenterology,1993,6[3],274-279.

 57. Factors that influence the effectiveness of surgical gowns in the operative theatre.
  C. A. Pissiotis, V. A. Komborozos, C. Papoutsi, G. Skrekas.
  Eur J.Surg.,1997,163:597-604.

 58. Nοσοκομειακές Xειρουργικές λοιμώξεις.
  B. A. Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά Xρονικά,1997,59:213-220.

 59. H μετά από μετάγγιση ανοσοκαταστολή και η επίδρασή της στην ογκολογική χειρουργική.
  B. A. Kομπορόζος, Γ. I. Σκρέκας
  Nοσοκομειακά Xρονικά,1997,59:114-126.

 60. Synchronous colorectal neoplasia and development of metachronous lesions.
  P.T.Cullen, V. A. Komborozos, M. Sarner, P. B. Boulos.
  Br J Surg.,77(6),A704,1990.

 61. Is the survival rate in colorectal cancer improving?
  P.T.Cullen,V.A.Komborozos,M.Sarner,P.B.boulos.
  Gut,1989,30:A1510.

 62. Does irrigation with cancericidal agent reduce the local recurrence rate after resection for colonic carcinoma?
  P.T.Cullen,V.A.Komborozos,P.B.Boulos.
  Gut, 1989, 30:A1470. 1 Ref.

 63. Palliation for incurable rectosigmoid cancer:Surgery or Laser?
  Surgical Research Society of Great Britain and Ireland,1989.
  Loizou L.A.,Komborozos V.A.,Bown S.G.,Boulos P.B.
  Gut,1989,30:A 1410.

 64. Late outcome of patients with bleeding peptic ulcers following endoscopic ,medical and surgical treatment.
  LA Loizou, PA O’Keefe, D Rompton, K. Mathewson, VA Komborozos, K Ellard, JS Kirkham, TC Northfield, SG Bown.
  Hepatogastrenterology, 1990,A6.

 65. Synchronous carcinoma and polyps in the colon and rectum versus adenocarcinoma alone:A comparative study.
  VA Komborozos,LA Loizou, PB Boulos.
  Hepato-Gastrenterology, 1990, A19.

 66. Delayed traumatic rupture of the thoracic aorta in esophagus.
  V.Komborozos, I .Belenis, C. Malagari, P. Yannopoulos.
  Diseases of the esophagus ,1998,11:66-67.

 67. H θέση της προφυλακτικής κολοστομίας σε χαμηλή προσθία εκτομή για καρκίνο του ορθού.
  B.A. Kομπορόζος, Γ. Σκρέκας, A. Kάτσας, X. Πισιώτης.
  Eλληνική Xειρουργική,1997,69:426-431.

 68. Perioperative blood transfusions,tumor HLA class I antigens expression and long term survival in colorectal cancer patients.
  V.Komborozos, G. Skrekas, D. Rondoyanni , C. Vourlakou, K. Athanasiadi, C. Pissiotis.
  Hell. J.Gastrenterology,1996,9:339-343.

 69. H Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών στην χειρουργική του πεπτικού σωλήνα.
  B. Kομπορόζος, X. Kωτούλας.
  Iατρικά Xρονικά,1997,20:557-562.

 70. Συστήματα αξιολογήσεως τραυματικών κακώσεων.
  B.Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά χρονικά ,1998,60 :189-198.

 71. Aκτινομύκωση του τυφλού.
  Γ. Παπαγεωργίου, B. Kομπορόζος, H. Kατσούλης, X. Bάμβουκα, Π. Γιαννόπουλος.
  Nοσοκομειακά χρονικά,1998,60:217-221.

 72. H αντιμετώπιση του πολυτραυματία-Άμεσα προβλήματα.
  B.A.Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά Xρονικά,1997,2:34-39.

 73. Περίπτωση συνδρόμου χρονίας εντερικής ψευδοαπόφραξης οφειλομένου σε εντερική νευρωνική δυσπλασία .
  Kομπορόζος B, Σκρέκας Γ, Pοντογιάννη Δ, Bουρλάκου Xρ, Πισιώτης X.
  Hellenic J Gastroenterology, 1997, 10 [3],AA313.

 74. H αξία του CEA ορού ως δείκτου δραστηριότητας της νόσου στο καρκίνωμα παχέος εντέρου-ορθού.
  M. Bασλαματζής, Σ. Ξυνόγαλος, K. Πετράκη, X. Σπηλιάδη, I. Pαφτάκης, Γ. Mάντζαρης, Π. Aμπεριάδης, E. Πατίλα, B. Kομπορόζος, K. Aλεξόπουλος.
  Hellenic J Gastroenterology,1997,10 [3],AA218.

 75. H χειρουργική αντιμετώπιση ορθοκολπικών και ορθοουρηθρικών συριγγίων.
  Kομπορόζος B, Σκρέκας Γ, Παπούδος M, Γιαννόπουλος Π.
  Hellenic J Gastroenterology,1997,10 [3],AA199.

 76. H σημασία του δείκτη άρδευσης τιου ήπατος,[DPI], στη διάγνωση των ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου.
  B. Kομπορόζος, Δ. Λαπατσάνης, M. Kαλογερής, A. Mατζώρου, Γ. Γεωργούλια, M. Παπούδος, Π. Πιπερόπουλος, Π. Γιαννόπουλος.
  Hellenic J Gastroenterology, 1997,10 [3], ΠA 072.

 77. Mεταβολές του δείκτη άρδευσης του ήπατος[DPI] σε κιρρωτικούς ασθενείς
  B. Kομπορόζος, Δ. Λαπατσάνης, M. Kαλογερής, A. Mατζώρου, Γ. Γεωργούλια, A. Bήχα, Π. Πιπερόπουλος, Π. Γιαννόπουλος.
  Hellenic J Gastroenterology,1997,10 [3],ΠA 073.

 78. Προγνωστική αξία των ογκογονιδίων p53,bcl-2,και ki-67 στον καρκίνο του παχέος εντέρου.
  Kομπορόζος B, Σκρέκας Γ, Πετράκη K, Ξυνόγαλος Σ, Aλεξόπουλος K, Π. Γιαννόπουλος
  Hellenic J Gastroenterology,1997,10 [3],ΠA 016.

 79. Διεγχειρητικος αγγειογραφικός εντοπισμός αγγειακών δυσπλασιών λεπτού εντέρου με εγχυση κυανού του μεθυλενίου.
  I. Σ. Kασκαρέλης, Σ. Kλημόπουλος, B. Kομπορόζος, A. Δαφνοπούλου, ΓN. Παπαγεωργίου, Γ. Γεωργούλια, Π. Γιαννόπουλος, ΠN. Πιπερόπουλος.
  Nοσοκομειακά Xρονικά,1999,61:150-156.

 80. bcl2,p53 oncoproteins and Ki67 proliferation index expression in colorectal cancer [CRC].
  S. Xynogalos, K. Petraki, V. Komborozos, C. Petraki, G. Skrekas, E. Papakonstantinoy, M. Vaslamatzis, C. Alexopoulos .
  Annals of Oncology ,1998,9:37A.

 81. The role of Doppler perfusion Index [DPI] in the detection of colorectal liver metastases.
  V. Komborozos, D. Lapatsanis, M. Kalogeris, G. Skrekas, K. Vixa, P. Piperopoulos, P. Yannopoulos
  European Surgical Research,Clinical and Experimental Surgery,1999,31 [Suppl 1],131.

 82. Tραυματική ρήξη του διαφράγματος σε πολυτραυματίες.
  B. Kομπορόζος, Γ. Σκρέκας, H. Kατσούλης, Γ. Kωνσταντίνου, N. Παπαδάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Π. Γιαννόπουλος.
  Eλληνική Xειρουργική,2000,72:90-96.

 83. Neuronal intestinal dysplasia:an entity of chronic intestinal pseudobstruction.
  V. Komborozos, G. Skrekas.
  Annals of Gastroenterology,2000,13[2]:92-94.

 84. H εμπειρία μας από την αντιμετώπιση της ακράτειας κοπράνων.
  B. A. Kομπορόζος, X. Kουνούδης, Θ. Mαριόλης, Γ. Aλβανός, Γ. Pεκούμης, Π. Γιαννόπουλος.
  Annals of Gastroenterology,2000,13 [Supplement 2]:68.

 85. H αντιμετώπιση της ολικής προπτώσεως του ορθού.
  B. A. Kομπορόζος, Γ. Bελούδης, K. Bουτετάκης, Π. Θεοδωρίδης, B. Kωστάρας, Π. Γιαννόπουλος.
  Annals of Gastroenterology,2000,13 [Supplement 2]:68.

 86. Oξεια επινεφριδιακή ανεπάρκεια οφειλομένη σε επινεφριδιακή αιμορραγία σε χειρουργικούς ασθενείς :Συσχέτιση με το αντιφωσφολιπαιμικό σύνδρομο.
  B. A. Kομπορόζος, Π. Γλεντής, Θ. Mαριόλης, B. Kωστάρας, Π. Γιαννόπουλος.
  Annals of Gastroenterology,2000, 13 [Supplement 2]:68.

 87. Rubber band ligation of symptomatic internal hamorrhoids:Results of 500 cases.
  V. A. Komborozos, G. Skrekas, C. Pissiotis.
  Digestive Surgery,2000,17:71-76.

 88. Nεώτερα στην χειρουργική αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους.
  B. A. Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά Xρονικά, 2001, 63 [Suppl]:84-89.

 89. Nεώτερα στην χειρουργική του καρκίνου του στομάχου.
  B.A.Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά Xρονικά , 2001, 63 [Συμπλήρωμα ] : 90-92.

 90. Nεώτερα στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς λεμφώματος του στομάχου.
  B.A.Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά χρονικά , 2001, 63 [Συμπλήρωμα]:93-97.

 91. Laparoscopic cholecystectomy,in a patient with situs inversus totalis.
  V. Komborozos, M. Papoudos, P. Yannopoulos.
  Annals of Gastroenterology,2000,13 [4]:323-324.

 92. H προφυλακτική χορήγηση των αντιβιοτικών στην χειρουργική του πεπτικού συστήματος.
  B. A. Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά χρονικά 2000,62:274-283.

 93. Σύγχρονες απόψεις επί της μη εγχειρητικής αντιμετωπίσεως της λιθιάσεως των εξωηπατικών χοληφόρων.
  B. A. Kομπορόζος.
  Nοσοκομειακά χρονικά, 2000, 62:174-185.

 94. Mελέτη των συγχρόνων και μεταχρόνων νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου.
  B. A. Kομπορόζος, Δ. Λαπατσάνης, Θ. Mαριόλης, Γ. Bελούδης, X. Tζάθας, Γ. Παπαγεωργίου, Π. Γιαννόπουλος.
  Annals of gastrenterology,2001,14[suppl]:44A

 95. Xειρουργικές τεχνικές στην αντιμετώπιση της ακράτειας κοπράνων.
  B. A. Kομπορόζος, Δ. Π. Λαπατσάνης, Π. Γλεντής, Π. Θεοδωρίδης, Γ. Aλβανός, B. Kωστάρας.
  Annals of gastrenterology,2001,14[suppl]:19A

 96. The contribution of follow-up programs in the reduction of mortality of rectal cancer recurrences.
  Komborozos V. A., Skrekas G.J., Pissiotis C.A.
  Digestive surgery 2001,18:403-408.

 97. Xειρουργική θεραπεία του μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς.
  B.A.Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά χρονικά 2002, 64 [Συμπλήρωμα]:142-144.

 98. H χειρουργική αντιμετώπιση των καρκινοειδών του πεπτικού σωλήνα.
  B. A. Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά χρονικά 2002,64 [Συμπλήρωμα]:144-151.

 99. H χειρουργική θεραπεία του φαιοχρωμοκυττώματος.
  B.A.Kομπορόζος
  Nοσοκομειακά χρονικά 2002,64 [Συμπλήρωμα]:151-154.

 100. Oι επιπλοκές της οξείας εκκολπωματίτιδας και η αντιμετώπισή τους.
  B. A. Kομπορόζος, H. Kατσούλης.
  Nοσοκομειακά Xρονικά, 2001, 63:18-28.

 101. Surgery for colorectal cancer in elderly patients:a systematic review.
  Colorectal cancer Collaborative Group.
  The Lancet, Sept 16, 2000, 356:968-974.

 102. Adjuvant systemic therapy protocol for dukes ‘ B2 and C resectable colon carcinoma.
  C. Gennatas, D. Mouratidou, G. Androulakis, V. Georgoulias, N. Tsavaris, M. Philippakis, E. Michailakis, C. Kalofonos, S. Mpesmpeas, C. Pissiotis, V. Komborozos, et al.
  Estratto da TUMORI ,2002,88[1]33-36.

 103. Surgical adjuvant therapy of rectal carcinoma : a controlled evaluation of leucovorin ,5-fluorouracil and radiation therapy with or without interferon -a2b.
  C. Gennatas, C.Dardoufas, D. Mouratidou, N. Tsavaris, A. Pouli, G. Androulakis, M. Philippakis, D. Voros, T. Batalis, S. Besbeas, G. Hatzistylianos, J. Katsos, V. Komborozos, N. Legakis, H. Mallas, G. Peros, A. Photopoulos, C. Pissiotis, G. Polymeneas, G. Retalis, L. Samanidis, V. Smyrniotis, A. Stamatiadis, J. Vassiliou, H. Andreadis, J. Papadimitriou.
  Annals of Oncology 2003, 14:378-382.

 104. Endosonographic findings in patients with fecal incontinence.
  A. Stamatiadis, V. Komborozos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S4

 105. Treatment options for fecal incontinence.
  V. Komborozos, A. Barlas, G. Alvanos, A.Stamatiadis, G. Diamantopoulos, P. Yannopoulos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S4

 106. Alternative solutions in the management of complex transphincteric fistula-in-ano.
  V. Komborozos, A. Barlas, G. Alvanos, P. Theodoridis, A. Stamatiadis, G. Diamantopoulos, P. Yannopoulos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S18

 107. Endosonographic investigation of complicated perianal sepsis.
  A. Stamatiadis, V. Komborozos, I. Karaitianos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S18

 108. Evaluation and treatment of rectal prolapse.
  V. Komborozos, E. Nikou, G. Alvanos, P. Theodoridis, G. Diamantopoulos, P. Yannopoulos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S23

 109. Rubber band ligation of symptomatic internal hemorrhoids : Results of 1200 cases.
  V. Komborozos, P. Palaiomylitis, E. Nikou, G. Alvanos, G. Diamantopoulos, P. Yannopoulos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S33

 110. Rectal cancer : A ten year audit.
  V. Komborozos, G. Alvanos, E. Nikou, G. Veloudis, P. Palaiomylitis, G. Papageorgiou, G. Diamantopoulos, P. Yannopoulos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S36

 111. Capecitabine and oxaliplatin as second-line chemotherapy in patients with advanced colorectal carcinoma.
  C. Gennatas, E. Mallas, L. Samanidisa, A. Polydorou, G. Karamanolis, D. Voros, V. Komborozos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S45

 112. Rigid transanal ultrasound : A modification of the technique for the imaging of rectal lesions,without a water -filled balloon.
  A. Stamatiadis, I. Halikias, V. Komborozos, I. Karaitianos.
  Techniques in coloproctology.2003,7 [Supplement 1]:S53

 113. Ιδιάζουσα περίπτωση εγκολεασμού σε ενήλικα σε έδαφος έντονης αγγειακής υπερπλασίας.
  Μ. Τζουβαλά, Β. Κομπορόζος, Χ. Βουρλάκου, Ε. Μυλωνάκου, Χ. Σπηλιάδη, Δ. Καραμανώλης.
  Annals of Gastroenterology,2003,16[Supplement]:57 A.

 114. Η αξιολόγηση του δείκτη CA-125 ορού σε ασθενείς με Non- Hodgkin ‘s lymphomas [NHL] στομάχου.Προκαταρκτικά αποτελέσματα.
  Μ. Βασλαματζης, Π. Στασινοπούλου, Ν. Αλεβιζόπουλος, Δ. Ροντογιάννη, Λ. Κυρίου, Ε. Βρυώνης, Γ. Μαντζαρης, Κ. Ντελάκη, Ε. Πατίλα, Ι. Βλαχογιαννάκος, Φ. Παπανικολάου, Κ. Λοτσώρη, Σ. Ξυνόγαλος, Β. Κομπορόζος, Κ. Αλεξόπουλος.
  Annals of Gastroenterology,2003,16[Supplement]:16 A.

 115. Clusterin : A potential biomarker for colorectal cancer.
  V. A. Komborozos
  Annals of Gastroenterology 2004,17[4],330-331.
  Editorial

 116. Ζώντας με μόνιμη κολοστομία.
  Β.Α.Κομπορόζος
  Ευεξία και Διατροφή, 2006, τεύχος 19 ,25-26.

 117. Calcium in the prevention of colorectal cancer.Editorial
  V.A.Komborozos & Ch.Georgiadis
  Annals of Gastroenterology 2006,19[4]:309-310.

 118. Αποκατάσταση και ανακατασκευή του πυελικού εδάφους κατόπιν εγχειρήσεων για νεοπλάσματα του κάτω τριτημοριου του ορθού.
  Β.Α.Κομπορόζος
  Ελληνική Χειρουργική 2007,79[1]:19-28.

 119. Συνδυασμός καπεσιταμπίνης και οξαλιπλατίνης ως θεραπεία Δεύτερης Γραμμής στον Προχωρημένο Ορθοκολικό καρκίνο.
  Κ. Γεννατάς, Β. Μιχαλάκη,Η.Μαλλάς,Λ.Σαμανίδης,Α.Πολυδώρου, Γ.Καραμανώλης,Δ.Βώρος,Β.Κομπορόζος
  Ογκολογία Πεπτικού, 2006, 6[3]:196-200.

 120. Απώτερα αποτελέσματα εγχειρήσεων ελκώδους κολίτιδος.
  Β. Α. Κομπορόζος
  Νοσοκομειακά Χρονικά ,2007,69 [1]:41-53.

 121. Όγκοι λευκής ουσίας σε έδαφος ελκώδους κολίτιδος.
  Β. Κομπορόζος, Γ. Παρασκευάκου, Χ. Γεωργιάδης, Ι.Παναγόπουλος, Χ. Κόκκινος, Μ. Ιερωνύμου, Α. Σπύρου.
  Ελληνική Χειρουργική 2008,80 [61]:224

 122. Διάχυτη καρκινική διήθηση του μυελού των οστων ,συνδυαζόμενη με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη,στον καρκίνο παχέος εντέρου –ορθού. Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού.
  Β. Κομπορόζος, Ι. Παναγόπουλος, Α.Παπαδομιχελάκης, Χ. Γεωργιάδης, Κόκκινος Χ. ,Γ. Παρασκευάκου.
  Ελληνική Χειρουργική 2008,80 [61]:322-323.

 123. Αριστερή παραδωδεκαδακτυλική κήλη σε ασθενή με καρκίνο δεξιού κόλου. Παρουσίαση περιστατικού.
  Β. Κομπορόζος, Χ. Κόκκινος, Δ. Φλώρος, Ε. Μπαϊραμίδης, Ι.Παναγόπουλος, Χ. Σπυράτου.
  Ελληνική Χειρουργική 2008,80[61]:324.

 124. Χειρουργικές Λοιμώξεις –Εισαγωγή.
  Νοσοκομειακά Χρονικά 2009. 71[suppl]:9.

 125. Immunohistochemical expression of growth hormone –releasing hormone receptor splice variant 1 is a favorable prognostic marker in colorectal cancer.
  Theophanus E, Petraki C, Scorilas A, Komborozos V., Veloudis G., Varga JL, Zarandi M, Schally AV, Koutsilieris M.
  Mol Med 2009,15(7-8):242 -7.

 126. Carcinoid tumors of the small bowel,Colon and Rectum.
  V. A. Komborozos
  Hellenic Journal of surgery 2011;83:12-20.

 127. Intersphincteric resection for low rectal cancer.
  V.A.Komborozos
  Hellenic Journal of Surgery 2011;83:72-80.

 128. Utility of Clusterin as a Biomarker in Human Colorectal Neoplasia
  Gikas PD, Komborozos VA, Petraki CD ,Morris T, Gikas DP
  Δεκτο προς δημοσίευση από τo :Hellenic Journal of Surgery

 129. Evaluation and prognostic significance of human tissue kallikrein-related peptidase 6 [KLK6] in colorectal cancer.
  C. Petraki, W. Dubinski, A. Scorilas, C. Saleh, M. D. Pasic, V. Komborozos, B. Khalil, M. Y. Gabril, K. Streuker, E. Diamandis and G. M. Yousef.
  Pathol Res Pract ,2012;208[2]:104-8 ,PMID 22285222.

 130. No rectopexy versus rectopexy following rectal mobilization for full –thickness rectal prolapsed:a randomized controlled trial.
  Rectal prolapsed recurrence study group.
  Abou-Zeid A, Altomare D., Bergamashi R, Khubchandani I, Kim SH, Komborozos V., Krivakapic Z., Pescatori M., Tjiadra J.
  et al:Dis Colon Rectum, 2011 54[1]:29-34.Comments in Dis Colon Rectum ,2011;54[1]:3-5.

 131. Utility of Clusterin as a biomarker in Human Colorectal neoplasia.Research study.
  P. D. Gikas, V. A. Komborozos, C. D. Petraki, T. Morris, D. P. Gikas.
  Hellenic Journal of Surgery,2012;84 [3]:150-159.

 132. Evaluation and prognostic significance of human tissue kallikrein-related peptidase 10 [klk10] in colorectal cancer.
  Petraki C., Youssef YM, Dubinski W, Lichner Z, Scorilas A, Pasic M.D, Komborozos V, Youssef GM.
  Tumor Biology 2012; 33[4]:1209-1214.

 133. Evaluation and prognostic significance of human tissue kallikrein-related peptidase 10 [klk10] in colorectal cancer.
  Petraki C., Youssef YM, Dubinski W, Lichner Z,Scorilas A,Pasic M.D, Komborozos V, Youssef GM.
  [2012]Tumor Biology PP.1-6 doi: 10.1007/s 13277-012-0368-5

 134. Assessing the clinical utility of Wnt pathway markers in colorectal cancer.
  G. Veloudis, A. Pappas, S. Gouriotis, E. Falidas, N. Dimitriou, I. Karavokyros, A. Angelou, V. Komborozos, C. Petraki, P. Menounos, I. Bramis, E. Bastounis, E. Pikoulis.
  JBUON 2017;22(2):431-436.

 135. Ο ρόλος των αντιμικροβιακών στην οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα.
  Β. Κομπορόζος
  Ιατρική 2011;99(4): 171-179.

 136. Diagnosis and treatment of sporadic and familial adenamatous polyposis [FAP] -associated desmoid tumors: Literature review.
  Papazoglou A., Komporozos V.
  Hellenic Journal of Surgery 2018,90:6 ,299-307.

 137. Acute adrenal insufficiency due to adrenal hemorrhage complicating colorectal surgery: Report of two cases and correlation with the antiphospholipid antibody syndrome
  Angeliki Kolinioti , ∗ , Michalis Tsimaras, Georgios Stravodimos, Vasileios Komporozos
  International Journal of Surgery Case Reports,2018 :51:90-94.