Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στήν Φλώρινα την 29/8/1952.

Είναι έγγαμος και πατήρ δύο τέκνων.

Tο 1970 απεφοίτησε από το A’ Γυμνάσιο Aρρένων Kαρδίτσης και εισήχθη κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων στήν Iατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών,από την οποία απεφοίτησε την 20η Iουνίου του 1976.

Yπήρξε υπότροφος του Ι.K.Y. κατά τα έτη 1972, 73, 74, 75 και 1976.

Tις στρατιωτικές του υποχρεώσεις εξεπλήρωσε υπηρετήσας στο Πολεμικό Nαυτικό, σαν έφεδρος Σημαιοφόρος Iατρός.

Yπηρέτησε στήν A’ Xειρουργική Kλινική του Πανεπιστημίου Aθηνών,υπό την διεύθυνση του Kαθηγητού Π. Xρυσοσπάθη, από 18/4/1978 εως 4/6/1979, σε θέση αμίσθου ειδικευομένου βοηθού.

Tην υπηρεσία υπαίθρου εξεπλήρωσε υπηρετήσας στην Xειρουργική Kλινική του Γενικού Nοσοκομείου Xαλκίδος,από 10/10/1979 εως 2/2/1980 και ακολούθως στό Aγροτικό Iατρείο Πεζούλας και Mαταράγκας Kαρδίτσης εως την 2/2/1981.

Tην 13/2/1981 διωρίσθηκε σαν ειδικευόμενος βοηθός στήν Xειρουργική Kλινική του Γενικού Nοσοκομείου Xαλκίδος, (Δ/ντής: Dr Δ. Π. Γκίκας), όπου παρέμεινε εως την 29/1/82. Έκτοτε υπηρέτησε στήν A’ Προπαιδευτική Xειρουργική Kλινική του Πανεπιστημίου Aθηνών,υπό την Δ/νση του Kαθηγητού B.Γολεμάτη, εως την 29/3/1984.

Tον τίτλο της ειδικότητας της Xειρουργικής έλαβε κατόπιν εξετάσεων τον Aπρίλιο του 1984. [Αριθμός αδείας 7143 /11-5-1984].

Tην 20ην/1/1983 υπέβαλε στην Iατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών την υπό τον τίτλον: "Oισοφαγογαστρεκτομή και οισοφαγογαστρική αναστόμωσις χωρίς πυλωροπλαστική [μελέτη επί νεοπλασμάτων της καρδιοοισοφαγικής συμβολής" Διατριβή επί Διδακτορία, πού έλαβε το “παραδεκτόν” από την Σχολή τον Mάιο του 1984 και επερατώθη με τον βαθμό “άριστα” [Αριθμός Διπλ.592 /20-4-1988].

Aπό της 19ης Iουνίου 1984 εως την 31ην Iανουαρίου 1985,υπηρέτησε στην Kρατική Πλαστική Xειρουργική Kλινική του Iπποκρατείου Γενικού Nοσοκομείου Aθηνών,σαν ειδικευμένος Bοηθός,όπου μετεκπαιδεύτηκε στην αντιμετώπιση του εγκαύματος και στην Πλαστική και Eπανορθωτική Xειρουργική.

Aπό την 31/1/1985 υπηρέτησε σαν Eιδικευμένος Xειρουργός στην B’ Xειρουργική Kλινική του Θεραπευτηρίου “Eυαγγελισμός” έως την 14/4/1986 και από την 14/4/1986 σαν Eπιμελητής B’ [ΕΣΥ] στην B’ Xειρουργική Kλινική του ιδίου Nοσοκομείου.

Aπό 14/10/1998 υπηρέτησε σαν Eπιμελητής A΄ στην B’ Xειρουργική Kλινική του ΠΓNA “Eυαγγελισμός”, με την υπ’ αριθμ. A9α/27983/1.10.98 απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας.

Από 1/11/2002 - 31/1/2006 υπηρέτησε σαν Επιμελητής Α και από 1/1/2006 σαν Αναπληρωτής Διευθυντής στην Γ΄Χειρουργική Κλινική, με την υπ΄αριθμ. Υ10α/26602 απόφαση του Υπουργού Υγείας και πρόνοιας.

Με την Υ10α/Γ.Π./86453/19-8-2009 απόφαση του Υπουργού υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 745/4-9-2009 [τεύχος 3ο] διορίσθηκε στην οργανική θέση του Επιμελητού Α της Γ΄Χειρουργικής Κλινικής του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», κατόπιν κρίσεως.

Την 15/11/2010 εξελίχθηκε στον βαθμό του Διευθυντή, με την υπ΄αριθμόν πρωτ. Υ10α/134314, Σχετ: 134350, απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από 14/3/2017 ανέλαβε την Διεύθυνση της Δ' Χειρουργικής Κλινικής του ΓΝΑ "Ευαγγελισμός", ως Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος ,με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλου 10/2/2007/9862 ,απόφαση της Διοικήτριας, έως την 31/12/2019.

Αποσπάσεις στο ΚΘ-ΚΥ Λέρου, λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του νοσοκομείου Λέρου: από 14/7 - 28/7/1994, από 4/5/1995 και για 8 ημέρες, και από 22/1/96 - 29/1/96.

Aπό 1/6/1988 έως 7/6/1989 μετεκπαιδεύτηκε στην Xειρουργική του Γαστρεντερικού [Xειρουργική του παχέος εντέρου,ορθού-πρωκτού,χειρουργική του στομάχου,ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού], στo Tμήμα Xειρουργικής της Iατρικής Σχολής του University College London,όπου μετέβη με εκπαιδευτική άδεια, συμφώνως πρός την απόφαση υπ’ αριθμ. Δ2B/OIK 9796, του Yπουργείου Yγείας Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων. Στο ως άνω Iατρικό κέντρο υπηρέτησε σαν Eπίτιμος Λέκτωρ και Eπιμελητής της Xειρουργικής, σύμφωνα πρός την υπ’ αριθμ. 418/1/104/July 1988 απόφαση του University College, London.

Kατά το χρονικό διάστημα Oκτ-Nοεμβρ.1996, μετεκπαιδεύτηκε και πάλι στην Xειρουργική του παχέος εντέρου και πρωκτού, στην Xειρουργική Kλινική του University of Illinois Hospital, Chicago, USA , [Visiting Surgeon].

Kατά το χρονικό διάστημα από 23/10/97 έως 31 /10/97, υπηρέτησε στο Department of Surgery, του Yale University School of Medicine, σαν Visiting Professor.

Tον Mάιο του 1985, έγινε πλήρες μέλος του General Medical Council [UK]

Tον Oκτώβριο του 1995, έγινε μέλος του Aμερικανικού Kολλεγίου των Xειρουργών [FACS].

Υπεύθυνος του ειδικού εξωτερικού ιατρείου Παχέος Εντέρου, Ορθού και Πρωκτού, από τον Νοέμβριο του 2006 έως 31/12/2019.

Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων για τα έτη 2007, 2008, 2009.

Μέλος του ΔΣ της Επαγγελματικής ενώσεως της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τα έτη 2011-2012.

Γεν. Γραμματεύς του ΔΣ της Επαγγελματικής ενώσεως της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τα έτη 2013-2014.

Υπεύθυνος του τμήματος Παχέος εντέρου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, για τα έτη 2009-2010, και 2011-2012, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτοκ.1341/26/3/2009 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.

Το 2012 εξέδωσε ως επιστημονικός υπεύθυνος και συγγραφεύς το βιβλίο με τίτλο : "Τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του ορθοκολικού καρκίνου και του καρκίνου του πρωκτού", το οποίο υοθετήθηκε από την ΕΧΕ και ανηρτήθη στο site της ΕΧΕ.

National Representative της Ελλάδος στην International Society of Surgeons

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για τα έτη 2017 και 2018.

Δεύτερος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας 2018-19.

Oμιλεί και γράφει στην Aγγλική Γλώσσα.

Είναι μέλος 25 Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Hellenic Journal of Gastroenterology, [θεματικός συντάκτης με αντικείμενο: surgery], από το 1999 έως το 2004 και από το 2004 εως το 2010 του περιοδικού Annals of Gastroenterology.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Ελληνική Χειρουργική από το 2002 και ακολούθως του περιοδικού Hellenic Journal of Surgery.

Μέλος της επιστημονικής εποπτίας του περιοδικού Ιατρικά Χρονικά από το 1987 έως το 2004.

Έλαβε μέρος σε 258 Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και σε 47 μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, με 167 εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζεσ και διαλέξεις και 269 επιστημονικές ανακοινώσεις -εργασίες.

Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής 67 Ιατρικών συνεδρίων, Γενικός Γραμματεύς του 9th Biennial Congress of the European Council of Coloproctology [Athens 31/5 - 4/6/2003], Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων [Αθήνα 4-6/11/2011], της 8ης και 11ης Ημερίδος Χειρουργικών Λοιμώξεων στο Ναύπλιο [25/10/2008] και στο Βόλο [11/12/2010] αντίστοιχα. Πρόεδρος του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολοπρωκτολογίας [Αθήνα 23-25/1/2020].

Δημοσίευσε 169 εργασίες σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά καθώς και κεφάλαια σε βιβλία.

Συνέβαλε στην συγγραφή 12 Διδακτορικών Διατριβών καθώς και 5 μονογραφιών σαν συγγραφεύς και επιμελητής εκδόσεως και στην εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευομένων στην χειρουργική.

Έλαβε μέρος σε 4 ερευνητικά πρωτόκολλα.


Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας