Βιβλίο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ


  • Βασίλειος Α. Κομπορόζος MD, PhD, FACS

  • Γεώργιος Ε. Θεοδωρόπουλος MD, PhD, FACS

  • Χρίστος Φ. Γεωργιάδης MD, Msc

Επιμέλεια έκδοσης: Β. Α. Κομπορόζος

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
Αθήνα, 2012

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΤΟΥ-ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ-ΚΑΡΚΙΝΟΥ-ΚΑΙ-ΤΟΥ-ΚΑΡΚΙΝΟΥ-ΤΟΥ-ΠΡΩΚΤΟΥ.pdf